STAGE

STAGE "GOALS & MORE" - 07.09. - 11.09.

Nodeems den Ouschterstage, huet missen wengst dem COVID-19 ofgesot ginn, gët de Stage am September, vum 07.09. - 11.09.2020 organiséiert. 

D'Umellungen vun Ouschteren bleiwen bestoen. Natiirlech kënnen sech och aner Kanner fir dësen neien Termin umellen.

Den Organisator "Goals & More" garantéiert, dat all Ufuerderungen, déi an dëser Kris Sanitär bestinn, anzehalen. Mir wäerten och mat hinne zesummen dofir suergen, datt dat sou klappt.

Fir weider Froen oder eng nei Umelleungen mellt iech op der e-mail-adress: kontaktgam@gmail.com

Mir wënschen de Kanner e flotte Stage