Verlängerung: Vanessa Muller

Verlängerung: Vanessa Muller

Net just eis 1. Herren Equipe preperéiert sech op d' Saison 2019/2020! Déi éicht Verlängerungen an Transferen vun eisen Dammen stinn och well fest. D' Vanessa Muller, 24 Joer jonk, huet sech dozou entscheed weiderhin dem Swift trei ze bleiwen. D'Stiermerin koum am Januar vun Scheffleng op den Holleschbierg, an huet hiere Kontrakt verlängert.