Artikel am Wort iwwert den Telstar

Artikel am Wort iwwert den Telstar

Am Lëtzebuerger Wort vum 2. Mäerz ass en Artikel vum Laurent Bourg iwwert den Telstar.